Salgsbetingelser

LYDROMMET AS – ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.       Generelt

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er skriftlig avtalt.
Alle produkter som selges er CE-merket og fyller alle krav til offentlige godkjenninger i Norge.

2.         Levering

Varene leveres fritt fra LydRommets lager i Jönköping, Sverige.

For ordre som skal sendes besørger LydRommet transport med sin faste transportør, men for kundens regning og risiko. Forsikring av varene under transport er kundens ansvar.

3.         Priser

Alle priser er oppgitt fritt levert fra LydRommets lager. Prisene er eksklusive merverdiavgift, særavgifter og fraktkostnader.

Det tas forbehold om eventuelle feil i prislister eller priser oppgitt på LydRommets hjemmeside. LydRommet kan uten varsel endre sine priser. 

For bestillinger under kr 1000,- vil det påløpe et småordregebyr på kr 75,-.

For papirfaktura beregnes et gebyr på kr. 46,-.

4.         Betaling og salgspant

Betalingsbetingelser er 15 dager netto for kredittkunder, hvis ikke annet er avtalt. Ved søknad om kreditt vil det bli foretatt kredittvurdering.

For øvrige kunder er vilkårene kontant betaling eller ved fraktforsendelse pr. oppkrav.

Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. LydRommet forbeholder seg salgspant i henhold til panteloven § 3-14 – 3-22 i de solgte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

5.         LydRommets garanti

Alle produkter i LydRommets produktportefølje som er solgt av LydRommet garanteres mot produksjonsfeil og andre feil som måtte oppstå etter levering i en periode på 2 år fra levering.

Garantiansvarets omfang er nærmere beskrevet i pkt. 7.

6.         Reklamasjon

Ved mottak av varene må kunden straks undersøke disse. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget mangler eller feil ved leveransen eller brudd på garanti. Rimelig tid er normalt 14 dager.

For varer solgt med LydRommets garanti (se pkt. 5) gjelder reklamasjonsretten i 2 år.

Etter dette tidspunkt bortfaller LydRommets ansvar.

7.         Ansvarets omfang

7.1      Hva LydRommets ansvar omfatter

Lydrommets ansvar for feil eller mangler ved leverte produkter, eller for brudd på garanti iht. pkt. 5, omfatter følgende:

 1. Utbedring av feilen, dvs. deler og materiell samt arbeidstid utført på LydRommets serviceavdeling i Oslo.
 2. Utførelse av reparasjonen på kundens sted:
  1. Hvis dette ønskes av kunden omfatter ansvaret deler og materiell. Det belastes for reise og diett, samt arbeidstid utover den tid som ville ha medgått hvis reparasjonen var utført ved serviceavdelingen.
  2. Hvis dette velges fra LydRommets side omfatter ansvaret også utgifter til reise, diett og all arbeidstid.
 3. Utgifter til frakt og returfrakt av varer i forbindelse med berettigede reklamasjoner eller garantiarbeider.
 4. Hel eller delvis omlevering av levert utstyr, eller reparasjon foretatt hos 3. part, dersom LydRommet finner at dette er mer hensiktsmessig enn reparasjon. Forhåndsavklaring kreves.

7.2      Hva LydRommets ansvar ikke omfatter

Lydrommets ansvar for feil eller mangler ved leverte produkter, eller for brudd på garanti iht. pkt. 3, omfatter ikke:

 1. Feil som skyldes unormal eller uriktig bruk av utstyr, unormale miljøbetingelser eller overbelastning.
 2. Skader på utstyret, som har annen årsak enn feil eller mangler ved de leverte produktene.
 3. Utgifter til demontering og remontering av utstyret, dersom dette er innebygd og demontering er nødvendig for å utføre reparasjonen.
 4. Normalt vedlikehold og utskifting av slitasjedeler.
 5. Forsinket levering gir ikke kunden rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om prisavslag eller erstatning, hvis Lydrommet har stilt låneutstyr til rådighet.
 6. Varer som har vært forsøkt reparert av annet verksted eller av kunden selv, uten Lydrommets samtykke.

7.3      Generelt

LydRommet har ikke ansvar for mangler utover det som følger ovenfor i pkt. 7.1 og 7.2.

Kunden kan ikke heve avtalen, kreve prisavslag eller erstatning, med mindre LydRommet ikke utbedrer feil innen rimelig tid eller det oppstår vesentlig forsinkelse ved leveringen, som ikke avhjelpes ved leieutstyr i den perioden forsinkelsen varer.

LydRommets ansvar omfatter ingen form for indirekte tap, bl.a. driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske følgeskader. LydRommets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til varenes fakturaverdi.

8.         Retur av varer

Varer kan kun returneres etter forhåndsgodkjenning fra Lydrommet AS, og kunden belastes normalt et avbestillingsgebyr på 15 % av varens fakturaverdi. Returnert vare skal fremstå som ny og ikke være montert i rack, med original emballasje, manualer, tilleggsutstyr som nettkabler og liknende. Ved mangler vil kunden bli belastet for disse. Spesialprodukter bestilt etter kundens spesifikasjoner kan normalt ikke returneres.

Varen returneres i uskadet originalemballasje merket med returnummer mottatt fra Lydrommet AS. Ved forespørsel om returnummer skal kunden vise til faktura eller følgeseddel. Retur er for kjøpers regning og risiko. Varer uten returnummer vil bli returnert til avsender. Varen må være Lydrommet AS i hende senest 10 virkedager etter mottak av returnummer.

9.         Servicearbeider

For arbeider ved serviceavdelingen, som ikke er reklamasjons- eller garantiarbeider, dekker kunden alle utgifter til frakt av utstyr begge veier og til forsikring av utstyret under transporten.

Kontakt serviceavdelingen for de enhver tid gjeldende timesatser.

Filtrer
Sort
display